ADVENIOZ ondersteunt uw bedrijf met de opmaak van uw milieuvergunningsaanvraag. U kan ook op ons beroep doen, indien u een externe milieucoördinator wenst aan te stellen.

Milieuvergunning
Indien uw bedrijf een potentieel milieuverontreinigende activiteit heeft, is de kans groot dat u hiervoor volgens de Vlarem-milieuwetgeving een milieuvergunningsaanvraag moet indienen.
Bij wijziging of uitbreiding van uw activiteiten dient u ook een milieumelding te doen of een wijziging van de milieuvergunning te vragen.

Milieucoördinatie
Bedrijven met een grote milieu-impact zijn verplicht om een milieucoördinator aan te stellen.
Deze functie kan uitgeoefend worden door een hiervoor geschoolde werknemer of door een externe milieucoördinator. Zijn taken omvatten o.m. het controleren van de naleving van de milieuwetgeving en het adviseren van de bedrijfsleiding rond nieuwe investeringen en
productiemethodes.