Veiligheidscoördinatie
Elk bouwwerk dient sinds 1 mei 2001 vanaf de ontwerpfase opgevolgd te worden door een veiligheidscoördinator.
ADVENIOZ is gespecialiseerd in veiligheidscoördinatie en de ontwikkeling van veiligheidsprocessen voor aannemingsbedrijven.
Wij werken met een team van mensen met een bouwkundige opleiding, aangevuld met specifieke veiligheidsopleidingen.
ADVENIOZ volgt de wetgeving op de voet, past de technische ontwikkelingen toe in zijn diensten en is objectief en moreel onafhankelijk.
Begeleiding en training bij het preventiebeleid van uw onderneming
U hebt uw mensen aangeworven en wilt hen op de werkplek maximaal inzetten. U vindt het dan ook belangrijk om uw medewerkers een veilige en gezonde werkplek aan te bieden.
ADVENIOZ organiseert voor u de preventie en bescherming van uw werknemers. We doen een gedetailleerde registratie van de werkposten, dmv een bedrijfsbezoek en brengen in een eerste scan de mogelijke arbeidsrisico's binnen uw bedrijf in kaart.
Ook bij afwezigheid van uw preventie adviseur heeft ADVENIOZ deskundigen van niveau 1 en 2 ter beschikking om de continuïteit van uw preventie beleid te garanderen.
ADVENIOZ kan u tevens ondersteunen in de ontwikkeling van concrete opleidingen voor uw medewerkers, die naadloos aansluiten op de noden van uw bedrijf.